Čo ponúkame.

Riešenia na mieru

Každú stavbu riešime individuálne z dôvodu správneho výberu druhu výstuže, varianty a únosnosti betónovej konštrukcie. 

Laserove zameranie stavieb

Vytýčenie výškových bodov, návrh spádovania vonkajších plôch, zameranie podkladovej vrstvy, výpočet množstva betónovej zmesi.

Betónovanie podláh zariadením LASER SCREED

Realizujeme podkladové betóny, základové dosky, rovné, šikmé a netradičné plochy.

Strojné hladenie betónu

Hladenie rotačnými hladičkami je možné vykonať do úplného lesku bez vsypu alebo ako podkladová vrstva, bez viditeľných štruktúr betónového kameniva pre epoxidové stierky, dlažby a iné podlahové systémy.

Vsypové podlahy 

Vsypové podlahy, pri tomto spôsobe povrchovej úpravy sa do betónového povrchu v priebehu tuhnutia aplikuje vsyp na báze špeciálnych cementov a tvrdých plnív, ktoré zabezpečia integrovanú povrchovú obrusuvzdornú nášľapnú vrstvu kde je povrch konečnou povrchovou úpravou. 

Bezškárové priemyselné podlahy

 Podlaha bez rezaných zmrašťovacích škár s rozmerom dilatačných celkov až do 40 x 40 m. 

Kryty z cementobetónu s metličkovou úpravou 

Ďalšia z možností strojného hladenia je povrch s metličkovou úpravou ktorá sa využíva hlavne v exteriéri ako napr. príjazdové cesty, spevnené plochy, nájazdové rampy, chodníky, parkoviská a pod.

Tenkovrstvé pancierové podlahy 

Poterová zmes,ktorá je unikátne navrhnutá pre podlahy v hrúbke 5-30 mm, kombinujúci triedené tvrdé plnivá, špeciálne druhy cementov a kompatibilné chemické prísady. Táto technológia sa využíva na miestach kde nie je možné podlahu navýšiť o dostatočnú hrúbku betónu.

Rezanie zmršťovacích škár 

Zhotovujú sa z dôvodu kompenzácie objemových zmien a teplotnej rozťažnosti horizontálnej betónovej konštrukcie.

Samonivelačné hmoty

Samonivelačné priemyselné podlahy určené ako konečná povrchová úprava v hrúbke 4 - 30 mm na nové aj staré betónové podklady.

Výstuž betónu - kari sieť

Kari siete sú hutným materiálom, ktoré slúžia k vystuženiu základových dosiek, betónových podláh a ďalších nosných súčastí stavieb. Najčastejšie sú používané ako doplnková výstuž 

Rozptýlená výstuž betónu

Výroba drátkobetonu (betónového kompozitu stuženého náhodne rozptýlenými vláknami) a jeho aplikácie v stavebníctve sú stále častejšie v náročných betónových konštrukciách ako sú podlahy priemyselných hál, oporné múry a rôzne betónové výrobky.

Polymérové vlákna

Polymérové ​​vlákna do betónu sú vyrobené zo špeciálnej zmesi polypropylénu a polyetylénu nazývané tiež polymérna oceľ. Výrazne lacnejšia a naviac ešte účinnejšia náhrada zváraných sietí v podlahových konštrukciách.