Naše služby


Riešenia na mieru

  • Každú stavbu riešime individuálne z dôvodu výberu správnej varianty betónovej konštrukcie.

Laserové zameranie stavieb

  •  Vytýčenie výškových bodov, návrh spádovania vonkajších plôch, zameranie podkladovej vrstvy, výpočet množstva betónovej zmesi. 

Betónovanie podláh

  • Realizujeme podkladové betóny, základové dosky, rovné, šikmé a netradičné plochy.

Strojné hladenie betónu

  • Hladenie rotačnými hladičkami je možné vykonať do úplného lesku bez vsypu alebo ako podkladová vrstva, bez viditeľných štruktúr betónového kameniva pre epoxidové stierky, dlažby a iné podlahové systémy.
  • Vsypové podlahy, pri tomtmo spôsobe povrchovej úpravy sa do betónového povrchu v priebehu tuhnutia aplikuje vsyp na báze špeciálnych cementov a tvrdých plnív, ktoré zabezpečia integrovanú povrchovú obrusuvzdornú vrstvu kde je finálny povrch konečnou povrchovou úpravou.

Cementobetónový kryt s metličkovou úpravou

  • Ďalšia z možností strojného hladenia je povrch s metličkovou úpravou ktorá sa využíva hlavne v exteriéri ako napr. príjazdové cesty, spevnené plochy, nájazdové rampy, chodníky, parkoviská a pod. 

Rezanie zmršťovacích škár

  •  Zhotovujú sa z dôvodu kompenzácie objemových zmien a teplotnej rozťažnosti horizontálnej betónovej konštrukcie.