• BRATEKO betónové podlahy
 • Riešenia na mieru
 • Laserové zameranie stavieb
 • Betonáž podláh
 • Strojné hladenie betónu
 • Vsypové podlahy
 • Tenkovrstvé pancierové podlahy Wet to Wet , Wet to Dry
 • Cementobetónové kryty s metličkovou úpravou
 • Rezanie zmršťovacích škár
 • Drátkobetóny
 • Vláknobetóny
 • Sklady, haly, garáže, spevnené plochy, chodníky, nádvoria, parkoviská a pod.
 • https://www.brateko.sk